امور فرهنگی و هنری
  همخوانی و تلاوت قرآن کریم  
 

بنابر ضرورت و بهره گیری از انوار نورانی قرآن ، از آغاز برنامه های آموزشی مجتمع هر روز بجز یکشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 7:20 الی 7:30 که پس از صبحگاه 10 دقیقه ای و استقرار دانش آموزان در کلاس‌ها ، یک صفحه قرآن بصورت ترتیل تلاوت می گردد که همزمان دانش آموزان ضمن نگاه به آیات قرآن کریم زمزمه می نمایند.

     
نقشه سایت