مراسم و بزرگداشت ها
  زنگ آرامش معنوی  
 

از مهمترین اهداف عالیه آموزشی و تربیتی مدارس جعفری اسلامی ، توجه به معبود یکتا و برخورداری از انوار رحمت الهی و خدایی شدن می باشد.

به همین منظور با فاصله کمی از ظهر شرعی ، نماز پرصلابت جماعت از ساعت 12:45 هر روز با حضور همه دانش آموزان اقامه می گردد و پس از اتمام نماز به مدت 5 دقیقه گفتگوهای اخلاقی ، اعتقادی ، سیره معصومین و ذکر مناسبت ها صورت می گیرد.

     
نقشه سایت