مراسم و بزرگداشت ها
  مناسبت ها  
جهت تعظیم شعائر و گرامیداشت مناسبت ها و ایام الله با توجه به موضوع ، فضای محیطی و تبلیغاتی مناسب آماده می گردد. سپس برنامه های ویژه در زنگ آخر برنامه ریزی می شود که شامل آیتم های گوناگون همچون قرائت قرآن ، سخنرانی ، مداحی ، سینه زنی ، نمایش فیلم کوتاه ، مسابقات ، پذیرایی ، و اهداء جوایز می باشد.