تشکل‌های دانش آموزی
  بسیج  
یکی از الگوهای سازنده انقلاب که اعتلای نظام مقدس ما مدیون این نهاد مقدس است. و نیز قوام نظام تعلیم و تربیت و پویایی آن به ارزش گذاری و حرکت در این مسیر امکان پذیر است.
 

برای کلیه دانش آموزان علاقه مند عضویت در بسیج ، صدور کارت عادی و فعال انجام می‌گیرد.

     
نقشه سایت