جام های ورزشی  

براساس تقویم اجرایی تربیت بدنی مدرسه و منطقه ، مربیان دلسوز ورزش طبق سنوات گذشته به فعالیت های زیر می پردازند :

1- مسابقات هفته تربیت بدنی ، روز دانش آموز 13آبان ، دهه فجر پیروزی انقلاب و هفته معلم

2- ورزش همگانی : جهت نشاط روحی و جسمی همراه با نرمش های مناسب در هر پایه و آزمون آمادگی جسمانی در نوبت اول دراز و نشست و در نوبت دوم دوی 540 متر می باشد.

3- تقویت ایجاد ورزش دانش آموزان مستعد در رشته ورزش موردنظر

4- انجام مسابقات در مناسبت های مختلف جهت گرامیداشت ایام و مناسبت ها و رقابت و  تحرک بیشتر برای افتخار بدست آوردن جام ها در ورزش

     
نقشه سایت