دستاوردها و افتخارات  
 
  کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی، ادبی و هنری شهر تهران   
 
 
  نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت مدارس جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور - سال تحصیلی 95-94  
 
  نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران - سال تحصیلی 94-93