دستاوردها و افتخارات
  کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی، ادبی و هنری شهر تهران   
 
   
  نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت مدارس جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور - سال تحصیلی 95-94  
   
  نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران - سال تحصیلی 94-93