دستاوردها و افتخارات
 
کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی، ادبی و هنری شهر تهران 
 
 
نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت مدارس جامعه تعلیمات اسلامی کل کشور - سال تحصیلی 95-94
 
نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت منطقه ۱۱ آموزش و پرورش شهر تهران - سال تحصیلی 94-93