اردوها و بازدیدها  
طبق تقویم اجرایی اردوها و بازدیدهای داخل و خارج استانی برنامه ریزی شده است.
 

اردوها و بازدیدهای داخل استانی شامل بازدید از مراکز صنعتی ، تولیدی ، مراکز مهم ، تورها ، زیارتگاه ها، جشنواره ها و نمایشگاه ها می باشد

 

 

 

دهم

سوم

چهارم

آبان 95

بازدید از آسایشگاه جانبازان ثارا...
بازدید علمی

بازدید از آسایشگاه جانبازان ثارا...
بازدید علمی

 

آذر 95

استخرتفریحی

استخرتفریحی

استخرتفریحی

دی 95

 

بازدید علمی

 

بهمن 95

مشهدمقدس

مشهدمقدس

 

اسفند 95

اردوگاه یکروزه

بازدید علمی

زیپ لاین

زیپ لاین

فروردین 96

 

 

 

اردیبهشت 96

باغ موزه دفاع مقدس

باغ موزه دفاع مقدس

باغ موزه دفاع مقدس