انتخاب پایه ها
   
لیست فیلم های آموزشی پایه دهم به تفکیک درس 
دانش آموزان عزیز،  برای دیدن فیلم‌ها روی عنوان مربوطه کلیک نمایند.
   
  هندسه 1 - مدرس : استاد حسین تباره  
   
  شیمی - مدرس : استاد باقری  
   
  ادبیات - مدرس : استاد موسوی  
   
  عربی - مدرس : استاد طبیعت شناس  
   
  ریاضی - مدرس : استاد گل محمدی  
   
  فیزیک - مدرس :‌ استاد مجوزی  
   
  زیست - مدرس : استاد اقدم   
   
  دین و زندگی - مدرس : استاد میرزائی  
   
  زبان - مدرس :‌ استاد افشار زاده