انتخاب پایه ها
   
لیست فیلم های آموزشی پایه دوازدهم به تفکیک درس 
دانش آموزان عزیز،  برای دیدن فیلم‌ها روی عنوان مربوطه کلیک نمایند.
   
  عربی - مدرس : استاد طبیعت شناس  
   
  زبان انگلیسی - مدرس استاد : افشارزاده  
   
  حسابان - مدرس :‌ استاد خانی بیک  
   
  فیزیک - مدرس :‌ استاد سعیدی فر  
   
  ریاضی - مدرس : استاد عزیز آبادی  
   
  دین و زندگی - مدرس : استاد میرزائی  
   
  ادبیات - مدرس :‌ استاد جهانی اقدم  
   
  گسسته - مدرس :‌ استاد تباره  
   
  زیست - مدرس :‌ استاد اقدم  
   
  فیزیک - مدرس : استاد سعیدی فر  
   
  شیمی - مدرس : استاد باقری  
   
  هندسه - مدرس : استاد تباره  
   
  علوم اجتماعی - مدرس : استاد ابوحمزه