اولیا مدرسه
     
ارتباط با مدیر
گیرنده
   
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

ولی محترم دانش آموز عزیز

انتخاب با خودمان است: سكان زندگي را خود به دست گيريم يا آن را به تند باد حوادث بسپاريم كه هر كجا  خواست ما را ببرد. آنانكه گزينه اول را انتخاب ميكنند، مسيري دشوار دارند ولي در عاقبت پاياني خوش در انتظار آنهاست؛ رسيدن به آنچه كه مطلوب و دوست داشتني است. آنان كه گزينه دوم را انتخاب ميكنند،دچار سختي نميشوند و به راحتي و آساني مسير را طي ميكنند ولي پايان كارشان دردناك است. آنچه مهم است اينكه مقصد مهمتر از مسير است؛ زيرا اقامت ما در مركز، جاودانه است و مسير هر چه طولاني باشد، روزي تمام خواهد شد و به انتها خواهد رسيد. پس عاقل كسي است كه به آنچه جاوداني است دل ميسپارد و آنچه را متزلزل و فنا شدني است رها ميكند.

انتخاب ما اين است كه سكان زندگي را خود به دست گيريم، بنابراين تمام كوششمان را نيز در اين راستا ميگذاريم.

آن كس كه سكان زندگي خويش را خود به دست ميگيرد و آن را آگاهانه به سويي رهبري ميكند، هدفي دارد. هر چقدر كه هدف عظيمتر باشد، كيفيت كنترل بر زندگي نيز بيشتر ميشود. يك هدف عظيم، مانند خورشيدي است كه ابرهاي ضخيم نميتوانند جلوي آن را بگيرند و اهداف پست و كم ارزش، همانند ستارگان دور دستي هستند كه با اندكي مه يا غبار ناپديد ميشوند.

اما هدف چيست و تحقق يك هدف چگونه ميسر است؟ هدف يك كيفيت است، كيفيتي است حقيقي كه در درون ماست. احساس ما را گرم ميكند و ميتواند به ذهنمان در تفكر و پرداختن به مسايل كمك كند ولي هنوز به واقعيت نپيوسته است. تحقق هدف يعني تبديل اين كيفيت به كمّيت.

نكته قابل توجه اين است كه هدف، تحقق يافتني است نه رسيدني. رسيدن در زماني مطرح ميشود كه از چيزي جدا هستيم و ميخواهيم اين فاصله يا شكاف را پر كنيم. ولي تحقق يافتن يعني چيزي كه در درون هست آشكار شود. تلاش در راه هدفي كه در درون نيست، باعث دوگانگي و اضطراب ميشود. ما به اهدافي كه در درونمان نيستند نميتوانيم برسيم، اگر هم برسيم با تضادهاي شديد دروني مواجه خواهيم شد.

 

دانش‌آموز عزيز

مي دانم آهنگ رفتن داري، راه را مي شناسي و همچنين دشواري‌ها و سختي هاي راه را، هرچند راه روشن است اما تو در آستانه‌ی آزمايشي بزرگ قرار داري ، وقت آن است كه كوله بار خود را از هم اكنون با توشه‌ی علم و تقوا لبريز سازي و هرگز از رنج راه نهراس و با همتی بلند و عزمی راسخ در راه کسب علم و معرفت قدم بردار. و بدان که در راه رسیدن به این اهداف والا در مرحله نخست خداوند مهربان و چهارده معصوم پاک ودر گام دوم پدر ومادر عزیزت وهمه کادر علمی واجرایی مدرسه پشتیبان تو خواهند بود.

 

حال که همه‌ی ما جهت دست یابی به شعار  هویت اسلامی  و  جهش علمی  تمام تلاش خویش را معطوف داشته ایم. مختصری با شما حرف دارم ؛ آن را خوب بخوان و خوب عمل نما.

جز به موفقیت و بالا بردن سطح علمی خود به چیز دیگری فکر نکن ؛ اعتماد به نفس را فراموش نکن. زیرا اعتماد به نفس بعد از توکل به خداوند بزرگترین سرمایه‌ی انسان است.

سعی کن از محیط تحصیلی خود به نحو احسن استفاده کنی و الگوهای مناسبی را برای خود برگزینی.

زمانی که در مدرسه هستید زمان بهره‌برداری و زمانی که در کنار خانواده هستید زمان مرور و مطالعه است.

به برنامه‌ریزی‌های مشاور خود که بر اساس علم و تجربه است عمل کن.

در کلاس با توجه و تمرکز کامل به درس دبیران گوش فرا ده چرا که سئوال کردن از دبیر رمز یادگیری بیشتر است.

در انجام تکالیف خود کوشا باش ، درس هر روز را همان روز مطالعه نما و اشکالات خود را یادداشت و جهت رفع اشکال به دبیر مربوطه یا مشاور خود مراجعه کن.

دوست خوب می‌تواند نقش موثری در رفتار، تحصیل و آینده فرد داشته باشد بنابراین دوستان شما باید بتوانند از لحاظ علمی و معنوی شما را یاری نمایند.

نظم و انضباط را سرلوحه کار خود قرار ده و از مقررات و توصیه های مسئولین مدرسه جهت رشد اخلاقی و علمی خود بهره بگیر.

پيروزي و سربلندي روزافزونتان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

 

حسين جهاني

مدير دبيرستان و پيش دانشگاهي جعفري اسلامي

     
نقشه سایت