اولیاء مدرسه
  کادر اداری و اجرایی  

 

کادر اجرای و اداری دبیرستان جعفری اسلامی  دوره دوم - سال 98-97

 

 

حسين جهاني

رئيس مجتمع و مديريت دبیرستان

35 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

سيد مجتبي خردمند

معاون مالي و اداري

38 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

حسین پرتوی زاده

مشاور تربیتی مجتمع

34 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

حسن وفادار مرادی

معاون اجرایی 

35 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

 

مصطفی گل‌محمدی

معاون آموزشی - مشاور پایه 10 و 11

8 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

 

 

علی‌اصغر میرزایی‌فرد

مشاور پایه دوازدهم

30 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

 

 

امیر سلیمانی

معاون فن‌آوری

14سال سابقه آموزشی و پروشی

 

حسین نوراللهی

معاون تربیتی و پژوهشی

8 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

 

محمد علی‌رمضانی

مسئول امور رایانه و دفتری