اولیا مدرسه
  کادر آموزشی و علمی  
 
 

کادر علمی و آموزشی دبیرستان جعفری اسلامی دوره دوم

 

احسان طبیعت‌شناس

دبیر زبان عربی

کارشناس ارشد الهیات

26سال سابقه آموزشی

 

مرتضی سعیدی‌فر

دبیر فیزیک

کارشناس ارشد فیزیک

26 سال سابقه آموزشی

 

سیدرضا موسوی

دبیر ادبیات فارسی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

34 سال سابقه آموزشی 

 

حمید جهانی اقدم

دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه 12

کارشناس ادبیات نمایشی

23 سال سابقه آموزشی

 

اسماعیل خانی‌بیگ

دبیر ریاضی پایه 12

کارشناس ارشد برق و مخابرات

16سال سابقه آموزشی

 

امید باقری

دبیر شیمی پایه دهم و یازدهم

کارشناس ارشد مکانیک

9 سال سابقه آموزشی

 

محمدحسین افشارزاده

دبیر زبان خارجه

کارشناس ادبیات زبان انگلیسی

6 سال سابقه آموزشی

 

مصطفی گل محمدی
دبیر حسابان پایه یازدهم

کارشناس ریاضی، کارشناسی ارشد مدیریت

9 سال سابقه آموزشی

 

داور اقدم

دبیر زیست و زمین شناسی

لیسانس زیست شناسی

16سال سابقه آموزشی

 

 

امیر حسین مجوزی
دبیر فیزیک پایه دهم و یازدهم
دکترای فیزیک بنیادی
11سال سابقه آموزشی

 

اکبر رضایی

دبیر شیمی پایه دوازدهم

فوق لیسانس شیمی تجزیه

10 سال سابقه آموزشی

 

امیر حسین عزیز آبادی 
دبیر ریاضی
کارشناس ریاضی
15 سابقه آموزشی

 
پدرام پاسبانی
دبیر هندسه پایه

 

علی اصغر میرزایی فرد

دبیر دینی

کارشناس حقوق

26 سال سابقه آموزشی

 

حسین اکبری
دبیر هندسه نهایی

 

سجاد ابوحمزه

دبیر ریاضی دهم

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

6 سال سابقه آموزشی