اولیا مدرسه
  کادر آموزشی و علمی  
 
 

کادر علمی و آموزشی دبیرستان جعفری اسلامی دوره دوم

 

احسان طبیعت‌شناس

دبیر زبان عربی

کارشناس ارشد الهیات

25سال سابقه آموزشی

 

مرتضی سعیدی‌فر

دبیر فیزیک

کارشناس ارشد فیزیک

25 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

سیدرضا موسوی

دبیر ادبیات فارسی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

33 سال سابقه آموزشی 

 

محمدرضا استقامت

دبیر تربیت بدنی

کارشناس تربیت بدنی

36 سال سابقه آموزشی

 

اسماعیل خانی‌بیگ

دبیر ریاضی پایه 12

کارشناس ارشد برق و مخابرات

15سال سابقه آموزشی

 

علی‌اصغر میرزایی‌فرد

دبیر دینی

کارشناس حقوق

35 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

محمدحسین افشارزاده

دبیر زبان خارجه

کارشناس ادبیات زبان انگلیسی

5 سال سابقه آموزشی

 

حسین تباره

دبیر هندسه و آمار

کارشناس ریاضی

20 سال سابقه آموزشی

 

حمید جهانی‌اقدم

دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه 12

کارشناس ادبیات نمایشی

22 سال سابقه آموزشی

 

محمدمهدی ایلخانی

دبیر فیزیک پایه 12

دکترای فیزیک فیزیک

استاد دانشگاه شریف

 

امید باقری

دبیر شیمی پایه 10 و 11

کارشناس ارشد مکانیک

8 سال سابقه آموزشی

 

مصطفی گل‌محمدی

دبیر ریاضی پایه دهم

کارشناس ریاضی، کارشناسی ارشد مدیریت

8 سال سابقه آموزشی  

امیرحسین مجوزی

دبیر فیزیک پایه 10 و 11

دکترای فیزیک بنیادی

10 سال سابقه آموزشی

 

حسین نوراللهی

دبیر ریاضی پایه 11

کارشناس ریاضی، کارشناسی ارشد الهیات 

8 سال سابقه آموزشی

 

امیرحسین عزیزآبادی 

دبیر ریاضی

کارشناس ریاضی

15 سال سابقه آموزشی

 

سجاد ابوحمزه

دبیر علوم اجتماعی

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

5 سال سابقه آموزشی  

داور اقدم

دبیر زیست و زمین‌شناسی

لیسنانس زیست شناسی

25سال سابقه آموزشی